Annulerings- en betalingsvoorwaarden

BETALINGS- & ANNULERINGSVOORWAARDEN

Inschrijving en betaling:

Binnen 14 dagen na inschrijving kan de deelnemer ten alle tijden, zonder opgaaf van reden, kosteloos annuleren. 

Na het verstrijken van deze 14 dagen gelden de volgende voorwaarden;

Betalingsvoorwaarden

1-Daagse activiteit:  Graag het deelname bedrag binnen 1 maand vóór aanvang van de activiteit overmaken, daarvan is € 50,00 niet restitueerbaar.

Meerdaagse activiteit:  De inschrijving is definitief bij ontvangst van € 80,00 als aanbetaling, daarvan is € 50,00 niet restitueerbaar.  Graag het restant deelname bedrag 1 maand vóór aanvang van de activiteit overmaken. 

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden (muv de genoemde opzegtermijn van de eerste 14 dagen vanaf inschrijving):

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de activiteit is de deelnemer 10% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 50,00.
  • Tussen 1 en 2 maanden voor aanvang van de activiteit is de deelnemer 25% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 50,00.
  • Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de activiteit is de deelnemer 50% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 50,00.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de activiteit is de deelnemer de volledige hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 50,00.
  • Indien de deelnemer zelf zorgdraagt voor een vervanger is geen bedrag verschuldigd bij annulering van de activiteit. 

Ja tegen Nu B.V. behoudt zich het recht om de activiteit bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. Voor een meerdaagse activiteit zijn dat minimaal 8 deelnemers. 

Mocht om redenen die niet binnen de macht van Ja tegen Nu B.V. ligt de training niet doorgaan zal er een voucher aangeboden worden waarmee de deelnemer binnen hetzelfde kalenderjaar de cursus alsnog kan volgen. De kosten van de training worden in deze situatie niet uitgekeerd aan de deelnemer.