Deep Dive in Leiderschap

Doorbreek oude patronen en creëer ruimte voor groei & vernieuwing

Deep Dive in Leiderschap (10 dagen) 

De leidinggevende die in verbinding oude patronen weet te doorbreken is in staat om groei en vernieuwing te creëren. Die leidinggevende maakt verandering mogelijk door trouw te zijn aan zichzelf en volledig present te zijn in de verbinding. Deze dienende houding is van grote betekenis in onze huidige en snel veranderende maatschappij.

Maar hoe doe je dat dan? Zowel het goede voor de medewerkers als voor de organisatie nastreven? En hoe blijf je verbindend wanneer je als leidinggevende in contact met de medewerker zelf getriggerd raakt? En hoe sluit je aan bij teamdynamiek en krijg je teamleden mee in verandering? Dit zijn allemaal vraagstukken die in deze leergang behandeld worden.

Doel

In dit intensief leiderschapsprogramma leer je zelf vorm te geven aan je eigen verandering en persoonlijke transitie. Het is een intensief groeitraject voor jou als leider en parallel hieraan krijg je ook handvatten om medewerkers te faciliteren in de ontwikkeling van hun potentieel. Je ontwikkelt vaardigheden om verbinding aan te gaan, en het lef en vermogen om teams en medewerkers bij veranderingen te (bege)leiden.

Resultaat

Na afronding van dit leiderschapsprogramma:

 • Ben je je bewust van je eigen patronen en heb je geleerd wat je kan doen om deze te doorbreken
 • Ben je in staat om op verantwoorde wijze te interveniëren in een veranderingsproces
 • Heb je meer ervaring opgedaan in verbindende communicatie
 • Heb je jouw leiderschapsrepertoire aangevuld met verschillende werkvormen vanuit het systemische gedachtegoed
 • Ben je in staat om vanuit je eigen proces anderen te inspireren
 • Kun je invulling geven aan dienend leiderschap voor groei

Doelgroep

Dit leiderschapsprogramma is bedoeld voor iedereen in een leidinggevende positie of in een functie als teamcoach of coördinator. Je beseft je dat leidinggeven vraagt dat je eerst leiding kunt geven aan jezelf. En dat dit niet iets is wat je enkel uit een boek kan leren. Je vindt het belangrijk om gecoacht te worden in jouw persoonlijk en professionele ontwikkeling tot (bege)leider. Functioneel feedback kunnen geven, ontvangen en vragen is een voorwaarde voor deelname aan deze leergang. Hiernaast beschik je over voldoende veerkracht om deze intensieve leergang te volgen. Je beseft dat dit traject gaat over een verandering in jezelf en dat dit vastberadenheid en inzet van je vraagt. Het werk- en denkvermogen ligt op HBO, HBO+ niveau. We werken met maximaal 8 deelnemers.

 Programma 

 • Blok 1: Ik en mijn potentieel; patronen, projecties en systemisch werk.
 • Blok 2: Ik en de ander; jezelf helemaal beschikbaar maken voor de ander.
 • Blok 3: Ik en mijn team; teamontwikkeling en leidinggeven aan teams.
 • Blok 4: Loslaten en transitie; patronen doorbreken.
 • Blok 5: Dat wat nog nodig is; open programma en certificering.

2023 2de editie start januari 2023

 • Blok 1: 19 en 20 januari
 • Blok 2: 2 en 3 maart
 • Blok 3: 13 en 14 april
 • Blok 4: 25 en 26 mei
 • Blok 5: 29 en 30 juni

Werkwijze

Voor een goed beeld over de leervraag van de deelnemers, als ook de samenstelling van de groep, maakt een intakegesprek van deze leergang deel uit van de procedure. In deze intake wordt jouw leervraag voor deze deep dive onderzocht.

In de leergang wordt voortdurend gewerkt in een vaste groep deelnemers met 1 vaste leergangbegeleider en verschillende gastdocenten. De opzet van de leergang is ervaringsgericht. We staan stil bij modellen en bieden een theoretische context. De focus ligt op de toepassing en het ervaren van de kracht daarvan. In de leergang ben jij je eigen bron van transitie. Je bent je eigen oefenmateriaal en wordt in je leerproces ondersteund en gespiegeld door de leergangcoach en de andere deelnemers.

Tussen de diverse modules werk je aan je Proeve van Bekwaamheid en reflecteer je voortdurend op je eigen ontwikkeling. Dit proces wordt door tussentijdse coaching de leergangcoach ondersteund. Tevens maak je deel uit van een intervisiegroep. Naast de literatuurstudie sluit je de leergang in het vierde blok af met een werkstuk of presentatie van je Proeve van Bekwaamheid. Deze wordt beoordeeld door zowel de leergangcoach als de deelnemers.

Certificaat

Aan het eind van de leergang ontvang je een certificaat van deelname.

Voorwaarden voor toekenning van dit certificaat zijn;

 • Je aanwezigheid gedurende het hele programma;
 • Een positieve beoordeling van jouw leergangcoach als het gaat om jouw ontwikkeling en Proeve van Bekwaamheid.

Praktisch

We werken in een groep van maximaal 8 deelnemers. Onder begeleiding van Nicki van Heugten, in het tweede blok is Ariane van Heijningen onze gasttrainer. Deze dagen beginnen om 09:30 en eindigt omstreeks 16.30 uur. Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Investering

In tijd:

 • Uitgebreide intake met de leergangcoach
 • 20 dagdelen opleiding
 • 2 dagdelen tussentijdse coaching
 • 3 dagdelen intervisie
 • literatuurstudie
 • het maken van de Proeve van Bekwaamheid

Financieel:

 • De investering voor de opleiding bedraagt € 4795,- en is vrijgesteld van BTW.

NB Onze opleidingen zijn erkend en om deze redenen vrijgesteld van BTW. 

Locatie
De opleiding vind plaats bij de Ja tegen Nu Academie in Heerlen.

Stap-Budget

Ook deze opleiding komt in aanmerking voor het Stap-Budget. Op deze pagina hebben we voor jou uiteen gezet hoe dit in zijn werk gaat. Wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een stap aanmeldingsbewijs van ons te ontvangen houdt dan rekening met het volgende:

1. Je schrijf je nu in voor een training waarop de annuleringsvoorwaarden van de NTRO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) van toepassing zijn. Ook wanneer jouw stap-budget niet wordt toegekend zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. Klik hier voor de voorwaarden.
2. Omdat het Stap-budget voor ons een verdubbeling van de administratieve last met zich meebrengt hanteren wij een vergoeding van 50 euro voor onze administratiekosten. Deze komen voor jouw eigen rekening en vallen niet onder het Stap-Budget. Ook wanneer het budget niet wordt toegekend, zijn wij genoodzaakt om deze kosten bij jou in rekening te brengen. Wanneer je binnen 14 dagen na inschrijving annuleert, brengen wij géén kosten in rekening.