Leergang Moedig Leiderschap

Doorbreek oude patronen en creëer groei & vernieuwing

De leidinggevende die in verbinding oude patronen weet te doorbreken is in staat om groei en vernieuwing te creëren. Die leidinggevende excelleert in verbindend leiderschap, en zorgt voor een evenwicht tussen zorg voor medewerkers en het aanbieden van uitdaging.  Deze dienende houding is van grote betekenis in onze huidige en snel veranderende maatschappij.

Maar hoe doe je dat dan? Zowel het goede voor de medewerkers als voor de organisatie nastreven? En hoe blijf je verbindend wanneer je als leidinggevende in contact met de medewerker zelf getriggerd raakt? En hoe sluit je aan bij teamdynamiek en krijg je teamleden mee in verandering? Dit zijn allemaal vraagstukken die in deze leergang behandeld worden.

Doel

In deze leergang leer je zelf vorm te geven aan je eigen verandering en persoonlijke transitie. Het is een intensief groeitraject voor jou als leider en parallel hieraan krijg je ook handvatten om medewerkers te faciliteren in de ontwikkeling van hun potentieel. Je leert te schakelen tussen het bieden van veiligheid enerzijds en de juiste mate van uitdaging anderzijds. Je ontwikkelt vaardigheden om verbinding aan te gaan, en het lef en vermogen om teams en medewerkers bij veranderingen te (bege)leiden.

Resultaat

Na afronding van deze leergang:

 • Ben je je bewust van je eigen patronen en heb je geleerd wat je kan doen om deze te doorbreken;
 • Ben je in staat om te schakelen tussen de behoefte aan veiligheid en uitdaging;
 • Ben je in staat om op verantwoorde wijze te interveniëren in een veranderingsproces van medewerkers;
 • Excelleer je in verbindende communicatie;
 • Heb je inzicht in de verschillende fasen van teamontwikkeling en jouw opgedane kennis over teams praktisch vertaald naar een plan van aanpak voor jouw team(s)
 • Heb je jouw leiderschapsrepertoire aangevuld met verschillende werkvormen vanuit het systemische gedachtegoed;
 • Ben je op de hoogte van nieuwe leiderschapsmodellen en heb je handvatten om deze toe te passen in de praktijk;
 • Ben je in staat om vanuit je eigen proces anderen te inspireren;

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor iedereen in een leidinggevende positie of in een functie als teamcoach of coördinator. Je beseft je dat leidinggeven vraagt dat je eerst leiding kunt geven aan jezelf. En dat dit niet iets is wat je enkel uit een boek kan leren. Je vindt het belangrijk om gecoacht te worden in jouw persoonlijk en professionele ontwikkeling tot (bege)leider. Functioneel feedback kunnen geven, ontvangen en vragen is een voorwaarde voor deelname aan deze leergang. Hiernaast beschik je over voldoende veerkracht om deze intensieve leergang te volgen. Je beseft dat dit traject gaat over een verandering in jezelf en dat dit vastberadenheid en inzet van je vraagt. Het werk- en denkvermogen ligt op HBO, HBO+ niveau. We werken met maximaal 10 deelnemers.

 Programma 

 • Blok 1: Ik en mijn potentieel; patronen, projecties en systemisch werk.
 • Blok 2: Ik en de ander; verbindende communicatie.
 • Blok 3: Ik en mijn team; teamontwikkeling en leidinggeven aan teams.
 • Blok 4: Loslaten en transitie; patronen doorbreken.
 • Blok 5: Dat wat nog nodig is; open programma en certificering.

Data 2021 

 • Blok 1: 5 en 6 juli 
 • Blok 2: 6 en 7 september 
 • Blok 3: 18 en 19 oktober 
 • Blok 4: 29 en 30 november 
 • Blok 5: 17 en 18 januari 2022

Data 2022

 • Blok 1: 4 en 5 april
 • Blok 2: 23 en 24 mei
 • Blok 3: 4 en 5 juli
 • Blok 4: 5 en 6 september
 • Blok 5: 24 en 25 oktober

Werkwijze

Voor een goed beeld over de leervraag van de deelnemers, als ook de samenstelling van de groep, maakt een intakegesprek van deze leergang deel uit van de procedure.

In de leergang wordt voortdurend gewerkt in een vaste groep deelnemers met 2 vaste leergangbegeleiders. De opzet van de leergang is ervaringsgericht. We staan stil bij modellen en bieden een theoretische context. De focus ligt op de toepassing en het ervaren van de kracht daarvan. In de leergang ben jij je eigen bron van transitie. Je bent je eigen oefenmateriaal en wordt in je leerproces ondersteund en gespiegeld door de leergangcoach en de andere deelnemers.

Tussen de diverse modules werk je aan je Proeve van Bekwaamheid en reflecteer je voortdurend op je eigen ontwikkeling. Dit proces wordt door tussentijdse coaching de leergangcoach ondersteund. Tevens maak je deel uit van een intervisiegroep. Naast de literatuurstudie sluit je de leergang in het vierde blok af met een werkstuk of presentatie van je Proeve van Bekwaamheid. Deze wordt beoordeeld door zowel de leergangcoach als de deelnemers.

Certificaat

Aan het eind van de leergang ontvang je een certificaat van deelname.

Voorwaarden voor toekenning van dit certificaat zijn;

 • Je aanwezigheid gedurende het hele programma;
 • Een positieve beoordeling van jouw leergangcoach als het gaat om jouw reflectie en Proeve van Bekwaamheid.

Investering

In tijd:

 • Uitgebreide intake met de leergangcoach
 • 20 dagdelen opleiding
 • 2 dagdelen tussentijdse coaching
 • 3 dagdelen intervisie
 • literatuurstudie
 • het maken van de Proeve van Bekwaamheid

Financieel:

Particuliere deelname                     € 3495,-*
Deelname via werkgever                € 4395,-*

NB Onze opleidingen zijn erkend en om deze redenen vrijgesteld van BTW. Deze investering is voor de begeleiding en excl. de arrangementskosten (lunch, diner, ontbijt, gebruik van de zaal, koffie en thee en intermezzo). De arrangementskosten zijn € 1495. Wijzigingen zijn voorbehouden. Zie ook www.kapellerput.nl voor meer informatie over de locatie in Heeze.

Bekijk hier de annulerings- en betalingsvoorwaarden.

Inschrijfformulier Leergang Moedig Leiderschap
Start datum
Deelname