Opleiding Systeemopsteller

Het familie systeem strekt zich over meerdere generaties uit. Wie wij nu zijn, heeft alles te maken met dat verleden. Iedereen heeft zijn eigen plek in het systeem en er is sprake van een ordening. Het op een diep niveau leren kennen van de eigen plek, de plek van anderen en de acceptatie hiervan, kan tot veel inzicht en verandering leiden. Wanneer een of meer van deze aspecten in een systeem in de knel komen, ontstaan verschillende dynamieken. Zoals: je plaatsen boven een ander, iets dragen voor iemand anders in het systeem, de opgaven van iemand anders vervullen of onverwerkte emoties van een ander overnemen. Een aantal symptomen kan het gevolg zijn. Bijvoorbeeld: aan kracht verliezen, onbedoelde ruzies, uitsluiting van een van de (familie)leden, ziekte, verslaving of onduidelijke lichamelijke klachten.

Het Systemisch Werken biedt d.m.v. een opstelling mogelijkheden om dieper in een systeem te kijken. Zo wordt inzicht verkregen in hoe mensen verstrikt zijn in de systemen waarvan zij deel uitmaken, ongeacht of dit een familie– of organisatiesysteem is. Oplossingen worden mogelijk als de verstoorde structuur eenmaal zichtbaar is. Dan kunnen de relaties weer in overeenstemming komen met de natuurwetten, in het systemisch werk ook wel de wetmatigheden of basisprincipes genoemd.

 

“Opeens…al mijn voorouders achter mij. “Wees stil” zeggen ze. Kijk en luister, je bent het resultaat van de liefde van duizenden.”

 

Doel

In deze leergang leer je mensen te begeleiden vanuit een groot “Ja” tegen alles wat er is en natuurlijk zelf opstellingen te begeleiden  Het is een persoonlijk en professioneel groeitraject. Na het volgen van alle blokken, je persoonlijke reflectieproces, de literatuurstudie, een eigen opstelling ondergaan én het begeleiden van een opstelling met een positieve beoordeling ontvang je jouw certificaat.

Doelgroep

Iedereen die zichzelf op een diepe laag wil leren kennen en/of opstellingen wil leren begeleiden is van harte welkom. Je bent in staat om op professionele manier te reflecteren op je eigen handelen en je bent bereidt om te leren, ook wanneer het even moeilijk is. Voor professionals in de jeugdzorg is deze opleiding geaccrediteerd door SKJ met 206 pe punten.

Programma

Eerste jaar 2020: Alle stoelen zijn bezet. Binnenkort worden de data voor 2021 bekend gemaakt.

Blok 1: 11 en 12 juni Inleiding in het Systemisch Werk

Blok 2: 9 en 10 juli Ouders en kinderen

Blok 3: 27 en 28 aug Moeder en Vaderlijn

Blok 4: 22 en 23 okt Adoptie en Samengestelde gezinnen

Blok 5: 3 en 4 dec De partnerrelatie

Tweede jaar 2021:

Blok 1: 14 en 15 jan Ziekte en Gezondheid

Blok 2: 25 en 26 maart Organisatieopstellingen

Blok 3: 20 en 21 mei Geheimen en Vergeving

Blok 4: 1 en 2 juli Tafelopstellingen

Blok 5: 16 en 17 sept Werken met Vloerankers

Blok 6: 11 en 12 nov Eindopstellingen en certificering

Werkwijze

We werken in een groep van maximaal 10 deelnemers. Tijdens en na elk blok reflecteer je op je eigen leerproces. Naast de literatuurstudie sluit je de leergang in het laatste blok af met een eindopstelling.

Certificaat

Aan het eind van de leergang ontvang je een certificaat van deelname.

Voorwaarden voor toekenning van dit certificaat zijn;

  • Je aanwezigheid gedurende het hele programma;
  • 10 reflectieverslagen (van elk blok een)
  • Reflectieverslagen over de literatuurstudie
  • Een eigen vraag laten opstellen
  • Een positieve beoordeling op jouw begeleiding van een opstelling

Investering

Particuliere deelname                              € 2400,-*

Deelname via de werkgever                    € 2700,- *

 

* dit zijn de opleidingskosten. Literatuur, eventuele overnachtingskosten en andere kosten zijn niet inbegrepen. De leergang is vrijgesteld van BTW.

Locatie

In 2020 vindt de leergang plaats bij de tweegezusters. Putgraaf 3 in Heerlen. Er zijn verschillende overnachtingsmogelijkheden in de buurt. In 2021 wordt deze leergang georganiseerd in de omgeving van Eindhoven.

Bekijk hier de annulerings- en betalingsvoorwaarden.