Opleiding Systeemopsteller

Opleiding Systeemopsteller (2 jaar)

 

Het familie systeem strekt zich over meerdere generaties uit. Wie wij nu zijn, heeft alles te maken met dat verleden. Iedereen heeft zijn eigen plek in het systeem en er is sprake van een ordening. Het op een diep niveau leren kennen van de eigen plek, de plek van anderen en de acceptatie hiervan, kan tot veel inzicht en verandering leiden. Wanneer een of meer van deze aspecten in een systeem in de knel komen, ontstaan verschillende dynamieken. Zoals: je plaatsen boven een ander, iets dragen voor iemand anders in het systeem, de opgaven van iemand anders vervullen of onverwerkte emoties van een ander overnemen. Een aantal symptomen kan het gevolg zijn. Bijvoorbeeld: aan kracht verliezen, onbedoelde ruzies, uitsluiting van een van de (familie)leden, ziekte, verslaving of onduidelijke lichamelijke klachten.

Het Systemisch Werken biedt d.m.v. een opstelling mogelijkheden om dieper in een systeem te kijken. Zo wordt inzicht verkregen in hoe mensen verstrikt zijn in de systemen waarvan zij deel uitmaken, ongeacht of dit een familie– of organisatiesysteem is. Oplossingen worden mogelijk als de verstoorde structuur eenmaal zichtbaar is. Dan kunnen de relaties weer in overeenstemming komen met de natuurwetten, in het systemisch werk ook wel de wetmatigheden of basisprincipes genoemd.

 

“Opeens…al mijn voorouders achter mij. “Wees stil” zeggen ze. Kijk en luister, je bent het resultaat van de liefde van duizenden.”

 

Doel

In deze opleiding leer je mensen te begeleiden vanuit een groot “Ja” tegen alles wat er is en natuurlijk zelf opstellingen te begeleiden  Het is een persoonlijk en professioneel groeitraject. Na het volgen van alle blokken, je persoonlijke reflectieproces, de literatuurstudie, een eigen opstelling ondergaan én het begeleiden van een opstelling met een positieve beoordeling ontvang je jouw certificaat.

Doelgroep

Iedereen die zichzelf op een diepe laag wil leren kennen en/of opstellingen wil leren begeleiden is van harte welkom. Je bent in staat om op professionele manier te reflecteren op je eigen handelen en je bent bereid om te leren, ook wanneer het even moeilijk is. Voor professionals in de jeugdzorg is deze opleiding geaccrediteerd door SKJ met 206 PE punten. NOBCO (De Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) kent 132 PE punten aan deze opleiding toe.

Programma jaar 1

Blok 1:  Inleiding in het Systemisch Werk
Blok 2:  Holding Space 
Blok 3:  Ouders en Kinderen & Moeder- en Vaderlijn
Blok 4: Adoptie en Samengestelde gezinnen
Blok 5: De partnerrelatie

Programma jaar 2

Blok 6: Ziekte en Gezondheid
Blok 7:  Organisatieopstellingen
Blok 8: Geheimen en Vergeving
Blok 9: Tafelopstellingen met speciale aandacht voor teamopstellingen
Blok 10: Werken met Vloerankers met speciale aandacht voor loopbaanopstellingen
Blok 11: Eindopstellingen en certificering

Extra blok: Opstellen met Paarden (nader te bepalen, afhankelijk van het weer/seizoen)


Vierde editie start oktober 2022 (let op nog maar een enkele stoel vrij)

 • Blok 1: 6 en 7 oktober 2022
 • Blok 2: 1 en 2 december 2022
 • Blok 3: 26 en 27 januari 2023
 • Blok 4: 16 en 17 maart 2023
 • Blok 5: 18 en 19 mei 2023
 • Extra blok: nader te bepalen (zomer 2023)
 • Blok 6: 31 augustus en 1 september 2023
 • Blok 7: 26 en 27 oktober 2023 
 • Blok 8: 14 en 15 december 2023
 • Blok 9: 1 en 2 februari 2024
 • Blok 10: 25 en 26 april 2024
 • Blok 11: 27 en 28 juni 2024

Vijfde editie start juni 2023

 • Blok 1: 1 en 2 juni 2023
 • Blok 2: 13 en 14 juli 2023
 • Blok 3: 7 en 8 september 2023
 • Blok 4: 2 en 3 november 2023
 • Blok 5: 21 en 22 december 2023
 • Extra blok: nader te bepalen (febr 2024)
 • Blok 6: 4 en 5 april 2024
 • Blok 7: 23 en 24 mei 2024
 • Blok 8: 4 en 5 juli 2024
 • Blok 9: 29 en 30 augustus 2024
 • Blok 10: 10 en 11 oktober 2024
 • Blok 11: 14 en 15 november 2024

Werkwijze

We werken in een groep van maximaal 10 deelnemers. Tijdens en na elk blok reflecteer je op je eigen leerproces. Naast de literatuurstudie sluit je de leergang in het laatste blok af met een eindopstelling.

Certificaat

Aan het eind van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Voorwaarden voor toekenning van dit certificaat zijn;

 • Je aanwezigheid gedurende het hele programma;
 • 10 reflectieverslagen (van elk blok een)
 • Reflectieverslagen over de literatuurstudie
 • Een eigen vraag laten opstellen
 • Een positieve beoordeling op jouw begeleiding van een opstelling

Praktisch

Onder begeleiding van Nicki van Heugten. Deze dagen beginnen om 09:30 en eindigt omstreeks 16:30 uur.

Investering vierde editie start okt 2022

Particuliere deelname  € 3495,-
Deelname als ZZP’er of via de werkgever  € 3995,-

Investering vijfde editie start juni 2023

Deelname € 1995,- per jaar. Voor de hele opleiding € 3990,-

 

NB  Onze opleidingen zijn erkend en om deze reden vrijgesteld van BTW. Deze investering is voor de opleiding, koffie/thee en incl. eenvoudige lunch.

De literatuurkosten zijn (zelf aanschaffen):

6 paperback/ hardcover boeken zijn circa € 150,-
Ebooks circa € 100,-

Locatie

De opleiding vind plaats bij de Ja tegen Nu Academie in het Luciushof in Heerlen.