Opleiding Systeemopsteller

Opeens, al mijn voorouders achter mij. ‘Wees stil’ zeggen ze. ‘Kijk en luister, je bent het resultaat van de liefde van duizenden voorouders.’

Opleiding Systeemopsteller (24 dagen)

Het familie systeem strekt zich over meerdere generaties uit. Wie wij nu zijn, heeft alles te maken met dat verleden. Iedereen heeft zijn eigen plek in het systeem en er is sprake van een ordening. Het op een diep niveau leren kennen van de eigen plek, de plek van anderen en de acceptatie hiervan, kan tot veel inzicht en verandering leiden. Wanneer een of meer van deze aspecten in een systeem in de knel komen, ontstaan verschillende dynamieken. Zoals: je plaatsen boven een ander, iets dragen voor iemand anders in het systeem, de opgaven van iemand anders vervullen of onverwerkte emoties van een ander overnemen. Een aantal symptomen kan het gevolg zijn. Bijvoorbeeld: aan kracht verliezen, onbedoelde ruzies, uitsluiting van een van de (familie)leden, ziekte, verslaving of onduidelijke lichamelijke klachten.

Het Systemisch Werken biedt d.m.v. een opstelling mogelijkheden om dieper in een systeem te kijken. Zo wordt inzicht verkregen in hoe mensen verstrikt zijn in de systemen waarvan zij deel uitmaken, ongeacht of dit een familie– of organisatiesysteem is. Oplossingen worden mogelijk als de verstoorde structuur eenmaal zichtbaar is. Dan kunnen de relaties weer in overeenstemming komen met de natuurwetten, in het systemisch werk ook wel de wetmatigheden of basisprincipes genoemd.

Doelgroep

Iedereen die zichzelf op een diepe laag wil leren kennen en/of opstellingen wil leren begeleiden is van harte welkom. Je bent in staat om op professionele manier te reflecteren op je eigen handelen en je bent bereid om te leren, ook wanneer het even moeilijk is. Voor professionals in de jeugdzorg is deze opleiding geaccrediteerd door SKJ met 206 PE punten. NOBCO (De Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) kent 132 PE punten aan deze opleiding toe.

Doel

In deze opleiding leer je mensen te begeleiden vanuit een groot “Ja” tegen alles wat er is en natuurlijk zelf opstellingen te begeleiden  Het is een persoonlijk en professioneel groeitraject. Na het volgen van alle blokken, je persoonlijke reflectieproces, de literatuurstudie, een eigen opstelling ondergaan én het begeleiden van een opstelling met een positieve beoordeling ontvang je jouw certificaat.

Programma jaar 1

Blok 1:  Inleiding in het Systemisch Werk
Blok 2:  Holding Space 
Blok 3:  Ouders en Kinderen & Moeder- en Vaderlijn
Blok 4: Adoptie en Samengestelde gezinnen
Blok 5: De partnerrelatie

Programma jaar 2

Blok 6: Ziekte en Gezondheid
Blok 7:  Organisatieopstellingen
Blok 8: Geheimen en Vergeving
Blok 9: Tafelopstellingen met speciale aandacht voor teamopstellingen
Blok 10: Werken met Vloerankers met speciale aandacht voor loopbaanopstellingen
Blok 11: Eindopstellingen en certificering

Extra blok: Opstellen met Paarden (nader te bepalen, afhankelijk van het weer/seizoen)


2023 5de editie start juni 2023

 • Blok 1: 1 en 2 juni 2023
 • Blok 2: 13 en 14 juli 2023
 • Blok 3: 7 en 8 september 2023
 • Blok 4: 2 en 3 november 2023
 • Blok 5: 21 en 22 december 2023
 • Extra blok: 8 en 9 februari 2024
 • Blok 6: 4 en 5 april 2024
 • Blok 7: 23 en 24 mei 2024
 • Blok 8: 4 en 5 juli 2024
 • Blok 9: 29 en 30 augustus 2024
 • Blok 10: 10 en 11 oktober 2024
 • Blok 11: 14 en 15 november 2024

Voorwaarde Certificaat

Aan het eind van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Voorwaarden voor toekenning van dit certificaat zijn;

 • Je aanwezigheid gedurende het hele programma;
 • 10 reflectieverslagen (van elk blok een)
 • Reflectieverslagen over de literatuurstudie (6 boeken)
 • Een eigen vraag laten opstellen
 • Een positieve beoordeling op jouw begeleiding van een opstelling

Overige informatie

 • We werken in een groep van maximaal 10 deelnemers
 • De opleidingsdagen beginnen om 09:30 en eindigt omstreeks 16:30 uur
 • Tijdens en na elk blok reflecteer je op je eigen leerproces. Naast de literatuurstudie sluit je de leergang in het laatste blok af met een eindopstelling
 • De investering voor deze opleiding bedraagt € 3990,- en is vrijgesteld van BTW. Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen
 • De literatuurkosten zijn (zelf aanschaffen) bij benadering: 6 paperback/ hardcover boeken zijn circa € 150,-/ Ebooks circa € 90,-

Locatie

De opleiding vindt plaats bij de Ja tegen Nu Academie in het Luciushof in Heerlen.

Stap-Budget

Ook deze opleiding komt in aanmerking voor het Stap-Budget. Op deze pagina hebben we voor jou uiteen gezet hoe dit in zijn werk gaat. Wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een stap aanmeldingsbewijs van ons te ontvangen houdt dan rekening met het volgende:

1. Je schrijf je nu in voor een training waarop de annuleringsvoorwaarden van de NTRO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) van toepassing zijn. Ook wanneer jouw stap-budget niet wordt toegekend zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. Klik hier voor de voorwaarden.
2. Omdat het Stap-budget voor ons een verdubbeling van de administratieve last met zich meebrengt hanteren wij een vergoeding van 50 euro voor onze administratiekosten. Deze komen voor jouw eigen rekening en vallen niet onder het Stap-Budget. Ook wanneer het budget niet wordt toegekend, zijn wij genoodzaakt om deze kosten bij jou in rekening te brengen. Wanneer je binnen 14 dagen na inschrijving annuleert, brengen wij géén kosten in rekening.