Opleiding Systemisch interveniëren in organisaties

 

Je kan een systeem alleen veranderen als het zichzelf ziet én voelt” Otto Scharmer

Opleiding Systemisch Interveniëren in organisaties (12 dagen)

De diepgaande inzichten vanuit het Systemisch werken zijn, door de jaren heen, ook behulpzaam en van grote betekenis gebleken bij het kijken naar organisaties en veranderingen. Wanneer we kijken naar de organisatie als (ge)heel en vanuit een innerlijk “ja” tegen alles wat er is zijn we instaat om een grotere waarheid aan het licht te brengen die tot dan toe verborgen was. Naast de overeenkomsten is de informatie, die we oogsten vanuit de verschillen tussen een familiesysteem en een taaksysteem, een belangrijke bron waar we als Systeemopstellers mee werken.

 

In deze opleiding leer je naast de bekende wetmatigheden werken met de leidende principes van de organisatie, de oorsprong, de bestemming en ervaar je wat het werken met een taaksysteem anders maakt dan het werken met een familiesysteem. Jouw innerlijke houding en de ontwikkeling van jouw holding space maakt een belangrijk onderdeel uit van deze opleiding.

 

Wat is het resultaat voor mij na deze training?

 • Je bent in staat om vanuit systemisch perspectief te kijken naar organisaties en organisatiedynamieken
 • Je maakt ongewenste patronen in organisaties zichtbaar waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor verdere groei en vernieuwing
 • Je hebt inzicht in wat jouw afkomst betekent voor jou als systemisch begeleider in organisaties
 • Jouw groei in holding space betekent voor jouw organisatie dat veranderings-processen sneller verlopen en effectievere interventies ingezet worden

 

Doelgroep

Opstellers, Coaches, Teamcoaches, Leidinggevenden, HR-professionals en andere die met organisaties en veranderingen werken. Je bent in staat om op professionele wijze te reflecteren en je bent bereid om te leren en naar jezelf te kijken. Je hebt ervaring met het systemisch werk of een systemische vooropleiding gevolgd. We gaan ervanuit dat de basis van het systemisch werk jou ‘eigen’ is.

 

Doel

In deze opleiding leer je Systemisch naar organisaties te kijken en systemische interventies toe te passen in een organisatie context. Het is een professioneel en een persoonlijk groeitraject want je neemt jezelf en jouw systeem van herkomst als begeleider altijd mee.

Na het volgen van alle blokken, je persoonlijke reflectieproces, de literatuurstudie en het begeleiden van een organisatie met een positieve beoordeling ontvang je een certificaat.

 

Programma

Blok 1: Holding space. Jij als begeleider in het organisatiesysteem
Blok 2: Systemisch waarnemen en kijken naar en in organisatiedynamieken
Blok 3: Verschillende opstellingsvormen en het begeleiderschap
Blok 4: Organisatievraagstukken; mogelijkheid voor externe vraagstellers. Eindopstellingen en certificering

 

Data 2023

Blok 1:             11,12 en 13 september
Blok 2:             9, 10 en 11 oktober
Blok 3:             6,7 en 8 november
Blok 4:             27, 28 en 29 november

Voorwaarde certificaat

Aan het eind van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Voorwaarden voor toekenning van dit certificaat zijn;

 • Je aanwezigheid gedurende het hele programma;
 • 4 reflectieverslagen (van elk blok een)
 • Reflectieverslagen van de literatuurstudie (3 boeken)
 • Een positieve beoordeling op jouw begeleiding van een organisatieopstelling

Overige informatie

 • We werken in een groep van maximaal 10 deelnemers
 • De opleidingsdagen beginnen om 09:30 en eindigt omstreeks 16:30 uur
 • Tijdens en na elk blok reflecteer je op je eigen leerproces.
 • Naast de literatuurstudie sluit je de leergang in het laatste blok af met een eindopstelling
 • De investering voor deze opleiding bedraagt € 5295,- en is vrijgesteld van BTW. Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen
 • De literatuurkosten zijn (zelf aanschaffen): 3 paperback/ hardcover boeken zijn circa € 90,-

Locatie

De opleiding vindt plaats bij de Ja tegen Nu Academie in Heerlen.

 

Boeken:

 • Heel de organisatie van Marieke van Voorn
 • Vleugels voor verandering Jan Jacob Stam
 • Doorbreken van organisatiepatronen van Odette Moeskops

 

Stap-Budget

Ook deze training komt in aanmerking voor het Stap-Budget. Op deze pagina hebben we voor jou uiteen gezet hoe dit in zijn werk gaat. Wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een stap aanmeldingsbewijs van ons te ontvangen houdt dan rekening met het volgende:

1. Je schrijf je nu in voor een training waarop de annuleringsvoorwaarden van de NTRO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) van toepassing zijn. Ook wanneer jouw stap-budget niet wordt toegekend zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. Klik hier voor de voorwaarden.
2. Omdat het Stap-budget voor ons een verdubbeling van de administratieve last met zich meebrengt hanteren wij een vergoeding van 50 euro voor onze administratiekosten. Deze komen voor jouw eigen rekening en vallen niet onder het Stap-Budget. Ook wanneer het budget niet wordt toegekend, zijn wij genoodzaakt om deze kosten bij jou in rekening te brengen. Wanneer je binnen 14 dagen na inschrijving annuleert, brengen wij géén kosten in rekening.