Over ons

Nicki van Heugten: Oprichter Ja tegen Nu, Senior Coach voor Leiders & Teams

Vallen gaat meestal vanzelf, opstaan is een keuze.”

Iedereen creëert op basis van ervaringen, door het leven heen, patronen. Patronen die vaak voor ons werken en behulpzaam zijn, en soms juist hinderen in onze ontwikkeling. Ik maak graag patronen zichtbaar die jou en/of je team in de weg staan van groei. Dit doe ik door echt contact met je te maken, kijken met een “open” hart en een innerlijk “Ja” tegen alles wat er is.

Vanuit “Ja tegen Nu” begeleid ik teams, leiders en individuen bij ontwikkelingsvraagstukken. De kernwaarden van waaruit ik werk: transparantie, professionaliteit, gelijkwaardigheid en een systemische basishouding.

——————————————————————————————————————————–

Annemarie Kemps: Coach

Beter een heel mens dan een goed mens” (Carl Jung)

Het leven is één grote ontdekkingstocht waarbij we allemaal ons eigen unieke pad bewandelen. Geen mens is hetzelfde en elk systeem kent zijn eigen gebeurtenissen en dynamiek. Hierdoor hebben we strategieën ontwikkeld die op een bepaald moment niet meer dienend kunnen zijn. Het vraagt dan moed om de blik naar binnen te richten. Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.

Annemarie is als freelancer verbonden aan buro Ja tegen Nu en verzorgt trajecten in persoonlijke coaching. Hiernaast traint zij deelnemers in de workshop Tafelopstellingen in één dag. Kernwaarden voor haar zijn: liefdevolle betrokkenheid, respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid en vertrouwen.

———————————————————————————————————————

Tessa Meester: Coach en gastdocente Systemisch Leiderschap

Een onvervuld verlangen hoeft een vervuld leven niet in de weg te staan” (Dietrich Bonhoeffer)

Iedereen maakt, al dan niet gekozen, veranderingen door. Vaak gaat verandering gepaard met een zeker gevoel van verlies. Verzet tegen verlies kan onvrijheid opleveren. Veranderingen en keuzes beïnvloeden de hele mens en daardoor ook zijn/haar persoonlijke en zakelijke leefomgeving. Kiezen is essentieel. In en door coaching geef je betekenis aan de verandering, het is daarmee een eerste stap naar (herwonnen) vrijheid.

Tessa is als freelancer verbonden aan buro Ja tegen Nu en verzorgt trajecten in individuele coaching. Hiernaast is ze gastdocente binnen de Leergang Systemisch Leiderschap. Kernwaarden voor haar zijn: verbinding, vrijheid, groei en vrede.

—————————————————————————————————————–

Katja Urlings: (Team)Coach

Bewegen is je weerstand onderzoeken, het gaan doen, besluiten nemen en durven!”

Wanneer je in beweging komt, ontstaan er kansen en mogelijkheden, die je eerder wellicht niet gezien of ervaren hebt. Reflecteren op gedrag heeft als gevolg dat mensen zelf ervaren welk effect bepaald gedrag heeft. Tijdens (team-)coaching ontstaat hierdoor interactiviteit en inzicht in patronen, die helpend of belemmerend kunnen zijn. Inzicht in de ‘onderstroom’ die altijd aanwezig is maar soms niet gezien, gevoeld of gehoord wordt.

Katja is als freelancer verbonden aan buro Ja tegen Nu en verzorgt teamcoaching, begeleide intervisie en DISC trajecten voor teams. Kernwaarden voor haar zijn: aansluiten bij de ander, oordeelvrij nieuwsgierig naar de ander zijn en durf!

 

Fotografie Annemarie, Tessa en Katja door DNF-Style