Training Trauma Sensitief Werken

Trauma gaat niet over de gebeurtenis zelf, maar over hoe de gebeurtenis is geland in jou”

Een andere blik op ‘moeilijk gedrag’

In deze 2-daagse training leg je de basis om Trauma-sensitief te gaan werken. Ben jij coach, trainer, docent, hulpverlener of begeleider en wil je leren om vanuit een nieuw, ruimer en respectvol perspectief met mensen te werken, vanuit nieuwsgierigheid en niet-weten?

Tijdens deze training leer je, met kennis van de polyvagaal-theorie en ervaringsgerichte oefeningen, door een ‘trauma sensitieve bril’ naar mensen kijken en met ze werken. Je maakt kennis met een aantal basisoefeningen die simpel maar zeer doeltreffend zijn. Je ervaart tijdens de oefeningen de verdieping in contact, nabijheid en veiligheid en wat dit kan betekenen voor het persoonlijk welbevinden van de (kwetsbare) ander maar zeker ook van jezelf als mens en begeleider.

Trauma Sensitief Werken (2-dagen)

Wat is het resultaat voor mij na deze training?

 • Je weet wat trauma-sensitief werken is
 • Je hebt kennis gemaakt met de polyvagaaltheorie en kennis van het AZS (autonome zenuwstelsel)
 • Je herkent de tekenen van veiligheid en onveiligheid en kunt deze duiden en je (h)erkent het alledaags gezicht van trauma
 • Je hebt het belang van veiligheid ervaren en weet hoe deze te creëren
 • Je hebt geoefend met een niet-wetende/oordelende en milde houding en kent het belang ervan bij Trauma sensitief werken
 • Je kent het belang van co-regulatie, hebt het ervaren en geoefend
 • Je hebt ervaren hoe auto-regulerende oefeningen werken
 • Je hebt kennis gemaakt met de waarde van en aandacht en respect voor signalen van het lichaam  
 • Je rugzak is gevuld met nieuwe inzichten en basis-oefeningen die gericht zijn op het vergroten van zelfinzicht, van veiligheid en ontspanning, van kracht, zelfzorg en zelf-acceptatie van de mensen die je begeleidt.
 • Je bent in staat om het geleerde toe te passen in de alledaagse praktijk.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor (aspirant)coaches, trainers, hulpverleners, docenten, begeleiders en andere geïnteresseerden die met mensen werken.

Programma

 • Wat is trauma en waarom trauma-geïnformeerd werken?
 • De basis: de polyvagaal-theorie en het autonome zenuwstelsel
 • De houding die verbindt en ruimte geeft: Open en mild, nieuwsgierig, niet weten en niet oordelen, vertragen, zorgvuldig, respect en met vertrouwen in de ander
 • De intelligentie van het lichaam
 • Ervaringsgericht aan de slag met oefeningen

2023

22 en 23 juni in Heerlen, locatie Ja tegen Nu Academie eerste editie

Overige informatie

 • We werken in een groep van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
 • Deze tweedaagse training begint om 9.30 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur
 • De investering voor deze tweedaagse training bedraagt € 895, en is vrijgesteld van BTW. Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen
 • Je ontvangt een certificaat van deelname

Jouw trainer

Manja de Lang is deze dagen jouw trainer.

Stap-Budget

Ook deze training komt in aanmerking voor het Stap-Budget. Op deze pagina hebben we voor jou uiteen gezet hoe dit in zijn werk gaat. Wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een stap aanmeldingsbewijs van ons te ontvangen houdt dan rekening met het volgende:

1. Je schrijf je nu in voor een training waarop de annuleringsvoorwaarden van de NTRO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) van toepassing zijn. Ook wanneer jouw stap-budget niet wordt toegekend zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. Klik hier voor de voorwaarden.
2. Omdat het Stap-budget voor ons een verdubbeling van de administratieve last met zich meebrengt hanteren wij een vergoeding van 50 euro voor onze administratiekosten. Deze komen voor jouw eigen rekening en vallen niet onder het Stap-Budget. Ook wanneer het budget niet wordt toegekend, zijn wij genoodzaakt om deze kosten bij jou in rekening te brengen. Wanneer je binnen 14 dagen na inschrijving annuleert, brengen wij géén kosten in rekening.