Leergang Systemisch Leiderschap

Leadership is holding the tension between the opposites

Leiderschap is richting geven aan het handelen van jezelf en dat van anderen. Het is het vermogen om effectief te balanceren tussen zorgen voor comfort en welzijn enerzijds en anderzijds te streven naar groei en ontwikkeling van potentieel.  Kunnen bewegen tussen veiligheid en verandering. Leiders werken vanuit zelfvertrouwen en geven vertrouwen. Dit fundament is de basis om te blijven ontwikkelen. Effectieve leiders eren het verleden, zijn dankbaar voor het heden en kijken geïnteresseerd naar de toekomst.

Leiders weten dat mensen best willen veranderen maar niet veranderd willen worden. Dat de angst niet zit in de verandering zelf maar in de pijn die met verandering gepaard gaat. Leiders weten dat, snappen de dynamiek van transitie en hebben het vermogen om dat proces verbindend te begeleiden. Omdat ze zelf al diverse transities hebben meegemaakt, hebben doorleefd en daarom een solide begeleider voor hun team(s) kunnen zijn.

Om de professionals van Nu te faciliteren voor de nieuwe leiderschapsrol die van hen gevraagd wordt heeft Ja tegen Nu een leergang leiderschap ontwikkeld. Lees hier verder voor de inhoud van deze leergang.

 

Neem contact met ons op voor meer info en voor de in-company mogelijkheden.